Zonne-energie

Zonne-energie

De vraag naar installatie van zonnepanelen (pv-installaties) is enorm toegenomen. Steeds meer bedrijven en particulieren willen minder afhankelijk zijn van energieorganisaties en zelf (groene) energie opwekken. Niet alleen omdat de energiekosten stijgen, maar ook omdat men zo een steentje kan bijdragen aan een beter milieu.

In samenwerking met JeDi Techniek en Meeüse Techniek geven wij advies op maat en verzorgen wij de installatie van zonnepaneelsystemen voor elektra en verwarming van tapwater door middel van een zonneboiler.